Uupuneesta virkeäksi

Uupuminen ei ole muotitermi. Uupuminen on vakava terveydellinen, taloudellinen, perheeseen ja työkavereihin vaikuttava asia.

Uupumisen merkkien tunnistaminen on haastavaa varsinkin, jos lievä uupumustila on ollut päällä jo vuosia ja siitä on tullut lähes normaalilta tuntuva olotila.

Uupumus näyttäytyy jatkuvana väsymyksen, saamattomuuden, ilottomuuden ja toivottomuuden tuntemuksina. Vakavan uupumisen merkit voivat näyttäytyä unettomuutena, muistin pätkimisenä, maniana, masennuksena, raivokohtauksina, itkuisuutena, passiviisuutena tai vetäytymisenä yksin olemiseen. Stressinsietokyky heikkenee, uupuneena turhautuu ja on kärsimätön.

Ohjelmamme on kohdistettu kahdelle eri tilanteessa olevalle ryhmälle.

  1. Uupumassa oleville
  2. Sairaslomalta työhön palaaville

Uupumassa olevat tunnistavat tilansa itse tai työkaveri, perheenjäsen, esimies tai henkilöstöstä vastaava voivat tunnistaa avun tarpeen. Tärkeintä on, että tuki aloitetaan heti, kun ensimmäiset uupumisen merkit ovat näkyvissä. Tällä proaktiivisuudella varmistetaan nopeampi toipuminen, mahdollistetaan työkykyisyys ja säästetään sekä yhteiskunnan että yritysten varoja ja resursseja. Puhumattakaan uupuneen hyvinvoinnin pikaisen palauttamisen merkityksestä hänelle itselleen, lähipiirilleen ja työyhteisölle.

Sairaslomalta palaavien haasteena on yleensä se, että sairasloman päätyttyä henkilö palaa samaan tai toisinaan pahempaan (kukaan ei ole hoitanut hänen tehtäviään hänen poissa olleessaan) työtilanteeseen ja uupuu pian uudestaan. Pahimmillaan tästä seuraa kierre, jossa välillä ollaan puolikuntoisena harjoittelemassa työntekoa ja monta kertaa vuodessa uudestaan sairaslomalla.

Ohjelmassamme uupunutta auttaa moniammatillinen tiimi. Teemme alkukartoituksen, jonka pohjalta ehdotamme 3 kkn ohjelmaa, jossa uupumassa oleva tai sairaslomalta palaava saa tuekseen erilaisia osaajia: ravinto-, uni-, liikunta-, rentoutus-, tunnetyösktentely-, työnohjaus jne. Ohjelmamme pitää sisällään sekä kartoituksia, tehtäviä, terapeuttisia keskusteluja, hoitoja että työnohjausta. Ohjelmaan voidaan rakentaa tarvittaessa toinen 3 kkn jakso jatkohoito-ohjelman muodossa.

Jos tunnistamme, että asiakas kuuluu terveydenhuollon piiriin, ohjaamme hänet omaan työterveyshuoltoon tai yhteistyökumppanillemme saamaan lääketieteellistä apua.

Työnantajan on hyvä tarkistaa, tukeeko vakuutusyhtiö proaktiivista hoitoa. Työeläkemaksuihin vaikuttaa, kuinka paljon työntekijät ovat sairaslomilla.

Ohjelmamme tavoitteena on, että asiakkaamme pysyy työkykyisenä ja löytää työnimun.

Ohjelma viedään läpi Linnaisten Kartanon maisemissa Espoon ja Vantaan rajalla Kehä III sisäpuolella. Auton saa parkkiin lähelle. Bussi tulee n 800 m päähän rakennuksesta. Ruokailu tapahtuu tarvittaessa Hämeenkylän Kartanossa Kehä IIIsen vieressä.

 

Tila on rauhallinen ja virikkeetön. Keskustelujen ja hoitojen aikana pääsee lepäämään.

Ihmiseltä ihmisille – palvelua.

Jos tahdot lisätietoja, ota yhteyttä sivuillamme olevalla yhteystietolomakkeella tai soittamalla 040 5825613.