Tunnetyöskentely

ruusutMillainen päiväsi on tunnemielessä tarkasteltuna? Heräätkö aamulla ajatuksin ja tuntein ”ihana aamu”? Millaisten tunteiden vallitessa sujuu aamuaskareet entä työmatka? Mikä on tunnetila, kun astut työpaikkasi ovesta sisään? Onko sinulla tilanteita, joissa tunteesi muuttuvat nopeasti myönteisistä tai neutraaleista negatiiviseen?

Tunteet voivat joko tuoda tai viedä energiaa. Tunteet voivat siirtyä toisista ihmisistä itseen. Tunteet voivat nousta joistakin menneisyyden tapahtumista, joissa tunteiden käsittely ei ollut mahdollista ja ne nousevat pintaan, kun kokee samankaltaisen tapahtuman nykyhetkessä.

Tunnetilojen syntymistä, tunteiden kannattelua, tunteiden nousua ja laskua ja purkamista voi harjoituttaa monin eri työkaluin ja menetelmin. Tunteiden alkuperistä tietoiseksi tuleminen auttaa käsittelemään tunteita ja antamaan tarvittaessa uusia merkityksiä asioille. Toisten ihmisten negatiivisten tunteiden siirron itseen voi estää ja säilyttää oman sen hetkisen tunnetilan.

Myönteisiä tunteita voi lisätä monin eri tavoin jokaiseen päivän hetkeen.